Bale Kab Bandung

SARTIKA

SARTIKA

Anjeun Sunan Ambu Pajajaran
nu panceg dina tekad
nu anteng ngedalkeun rajah
nu imeut niténan waktu
nu ngarti kana legana elmu kahirupan

Dina iuh-iuh handeuleum
bari henteu ngarasula
anjeun ngaranggem pageuh ku ramo kaasih
ku kadeudeuh anjeun méré harti sangkan wanoja boga peran
wanoja dibekelan ku rupa-rupa pangarti
sangkan jadi wanoja nu deukeut sampurna.

Anjeun nu geus ngeclakeun asih ti abad ka abad
nganteur ludeung wanoja Sunda
nyorang jalan nu tarahal
kalawan ajeg dina tekad

Usum diganti ku wanci
mutiara nu diamparkeun
muga teu digadé kana kapentingan saharitaeun

Keri Lestari Dandan
Ariajipang, 3 Desember 2018

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close