Bale Jabar

SAWALA RASA DI CISARUA

Ku: Enay

Ngawiru waktu
Semu kulawu
Ngalamban jaman
Semu midangdam

Srangéngé jéntré nyérélék
Tandaning geus tunggang gunung
Ratug pagaliwota
Awor jeung ronghéap dada

Kalis!
Srangéngé bet nyéréngéh

Beuki lila beuki atra
Sumirat nyingray sajagat
Ngarempak waktuning surup
Ngarampa rasa mohaka

Sapuk! Sapuk! Sapuk!
Daya rasa pohara sarwa rosa

Kalis!
Srangéngé mo weléh nyéréngéh

Haleuang ngadangiang jagat
Saur saha… Saur saha Sunda téh keur manjing surup…
Sok sanaos enya lamun ngalanglayung…
Kapan aya kuring seja mapag jaman…

Kalieus rindat salira temahna ngejatkeun seuseukeut deudeuh
Handaruan sumirat nyingraykeun lalangsé ahéng
Ketip kumelip caang cahyana
Sumeblak

Mun seug Srangéngé teu deui nyéréngéh
Sumirat taya dikieuna
Tuturubun muru udagan
Keteg haté rungrum surup

Bandung, 10 Januari 2018

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close