Bale Jabar

DINA LAWANG DUNYA ANYAR

by Hayat S Hidayat

saban kuring datang
manehna mapag ku imut jeung teuteupan
imut jeung paneuteup nu baheula
tanda asihna nu satia

tilu taun ti saprak kuring patepung
tilu taun cinta gumulung
seubeuh ku rangkulan wareg ku ciuman
kari hiji deui nu ku kuring teu weleh dipicangcam
kamar pasagi jeung ranjang nu bakal ngarangkul kuring duaan

dina jariji meulit simpay katresna
meulitkeun jangji tina ucap saihlasna
— Lia jungjunan, terapkeun katineung na dada anjeun
— ulah didagoan tepi ka carita nu panungtungan
— sabab setan salawasna marengan kamana urang ngaringkang

dina mangsa keur nyorangan
dijagragan kasimpean
langit-langit jeung dipan mawa ka alam panineungan
(oge meureun manehna, dina ranjang jeung kulambuna)
hate nu hamham salawasna tumanya, sieun cintana geus musna
lebah dieu kakangen ngarajaan sagalana

Cibeunying, 16-2-’65

— PEUTING —

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close