Bale Jabar

Na Imah Panggung

by Hayat S Hidayat

di dieu, na imah panggung
urang ngariung
cag kisobat lesotkeun momot hate nu bareurat
reureuhkeun awak, lempengkeun saurat-urat

di dieu na imah panggung
urang tembrakeun sagala kabingung
urang purak sagala kabungah
ebrehkeun kereteg hate nu ngagem rasa tugenah

di dieu na imah panggung
taya tulak dina panto jeung jandela
pikeun jalma nu muka panto hatena
tapi cukup didinya, dina golodog
pikeun manusa goblog nu deuk babadog

palupuh ki sobat,…dina palupuh
bari ngagoler urang reureuhkeun hirup tina karipuh
batan humandeuar mending cicing bari sabar
jeung tidinya tina conggang
urang bisa ngarasakeun panasna hawa beurang
(tiupkeun napas nu mawa samar kahayang)
atawa tiisna angin peuting
(seuseup jatining tingtrim)

Cibeunying, 1 Peb 1965

— NGANJANG —

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close