Bale Jabar

Lalampahan ka Roma

(keur nu di pangumbaraan)

beuki nyorang hendeuleum sieum
na hate datang kakeueung
ah-naon gunana
keletan bentang nu mawa imut panggupay
pikeun nu teu milu ngariung siduru na hawu ruhay

naha kapan lain aya harewos ti taman endah tur simpe
sapasang manusa nu keur silih pikacinta?
atawa ngan ukur sora angin?
naha memang sorangan kuring cicing di dunya?
teu dipicinta ku sasaha?

kakangen di pangumbaraan nyaeta sagara kahariwang
tegalan sangar; jujukutan gahgar
kasimpean ngarajaan sagalana didinya
nurihan ati saeutik demi saeutik

Cibeunying, awal “65
saduran tina sajak
een voetris naar Rome
karya Bertus Aafjes (1936)

Si Ayat

 

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close